Konsolspel över nätet
Allt vanligare är att de stora tillverkarnas spelkonsoler kan anslutas till internet och på så sätt knyta samman spelare. Vad framtiden har i sitt sköte kan man bara spekulera i. Men spelupplevelserna framöver kommer överträffa allt vi idag kan föreställa oss! Microsofts konsol Xbox låg tidigt framme med att göra det ... Läs mer här